Vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb je zasíláno v rozmezí 1 - 20 dnů po obdržení platby za služby na náš účet. Vyúčtování služeb slouží jako potvrzení o přijaté platbě.

Platby za služby

Platby je možné hradit bankovním převodem nebo prostřednictvím inkasa. Platby v hotovosti nebo kartou v našem technickém centru jsou možné pouze po telefonické domluvě a jsou zpoplatněny částkou 50,00 Kč vč. DPH 21%.
Při zadávání plateb je nutné vždy uvádět variabilní symbol (zákaznické číslo), jinak nejsou platby automaticky spárovány.

Změna smlouvy / Převod smlouvy

Pokud chcete provést změnu smlouvy nebo převedení smlouvy na jiného zákazníka, zašlete nám žádost o změnu smlouvy nebo žádost o převod smlouvy emailem na info@opton.cz.

Ukončení smlouvy

Ukončení smlouvy je možné, a to do 14-ti dnů od předchozího podání žádosti o ukončení smlouvy. Aby mohla být smlouva ukončena, musí být vrácena všechna zapůjčená zařízení včetně příslušenství (kabely, adaptéry, krabice). Nedoplatek za služby lze vyřešit v hotovosti na místě. Pokud máte přeplatek za služby na následující zúčtovací období než je to, ve kterém dojde k ukončení smlouvy, bude Vám přeplatek vrácen na Váš bankovní účet.

Aktivace / Deaktivace služeb

Aktivace služeb po deaktivaci z důvodu neuhrazených služeb je provedena automaticky po přijetí platby na náš bankovní účet. Aktivace služeb po odpojení je zpoplatněno částkou 500,00 Kč vč. DPH 21%.

Hlášení závad

Nejrychlejší způsob hlášení závad je zasláním emailu na info@opton.cz. Na hlášení závad reagujeme zpravidla následující pracovní den. Telefonní požadavky vyřizujeme pouze v době Po-Pá 8:00-16:00

Copyright © 2012-2021 Opton s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Administrace | Kontakty |